Månadsbrev Röd oktober

Oktober är här och även hösten gör sitt intåg!

Pedagogiskt nuläge: Vi är i full gång med att arbeta med vårt övergripande tema "Heroes" och där vi nu fokuserar på "Kompishjältar". Vi pratar om värdegrund, demokrati och vad som innebär att vara en kompishjälte. Fort fokus ligger på att analysera, återkoppla och reflektera. Eftersom större delen av vår undervisning bedrivs utomhus passar vi även på att arbeta med samarbetsövningar och organiserade lekar där vi övar på just hur man kan vara en "kompishjälte".

Samverkan förskola och hem: Vi vill påminna er om att det är av största vikt att ni anmäler frånvaro vid både sjukdom och ledighet - det är även viktigt att anmäla sin återgång tillbaka till förskolan dagen innan, senast kl.14 oavsett anledning till frånvaro. 

Det är även viktigt att barnen kommer klädda efter väder när de lämnas på morgonen alternativt att ni hjälper era barn med påklädning då ni nu får gå in i hallen. Det är otroligt svårt och sårbart för oss att lämna gården just på morgonen. Se även över barnens extrakläder som finns på förskolan.

Vi vill även be er att se över att era barns vistelsetider stämmer i ebarn-ungdom.

 

Vi påminner återigen om att ni även får skicka en bild på varje barns "hjälte" som vi kan använda i vår undervisning.

 

Kramar från oss på röd!

Victoria, Manuela och Hanna