Månadsbrev november avdelning rosa.

Hej alla vårdnadshavare! 

November är här och det är dags för ett nytt månadsbrev.  

Pedagogiskt nuläge 

Vi fortsätter med vårt deltema kompishjältar. Vi har skapat ett kompisträd i fönstret på avdelningen, där barnen varit delaktiga från skapande med sina händer, till att få klippa ut sitt skapande för att sedan sätta upp det i fönstret. Under denna process har vi belyst hur man är en bra kompis, genom att stötta och vägleda barnen i deras kommunikation och samspel. Vi har uppmuntrat och sagt att de är hjältar, när de gör något bra för sig själva eller för andra. Vi har även undervisat i samarbetande former samt med turtagning i fokus, för att barnen ska få möjlighet att utmanas inom dessa läroplansmål och som även går in i deltemat kompishjältar.  

Vidare arbetar vi med känslor på avdelning rosa just nu. Barnen har starka känslor, men vi upplever att de har svårt att sätta ord på hur de känner. Därför har vi börjat undervisa i känslor, använder TAKK (tecken som stöd) samt reflekterar över hur man ser ut och känner sig när man är ledsen, glad, arg eller sur. Vi upplever att barnen kan gå fram till bilderna vi använt i undervisningen, för att peka på känslan de känner just nu, vilket är roligt att se.

Samarbete förskola och hem 

Som ni alla säkert känner till så har Covid tyvärr tagit en ny vändning vad gäller smittspridning. Vi har våra förhållningssätt och riktlinjer som har uppdaterats på Kidplan, var vänliga och läs dessa om ni inte redan har gjort det. Påminner även här att barnen måste friskanmälas senast kl. 14.00 dagen innan de kommer tillbaka till förskolan. Vi har även fått tänka om kring våra utvecklande samtal. De har för stunden skjutits upp, men kommer att genomföras digitalt eller per telefon för den som önskar det. Hoppas ni har överseende med detta.  

Det blir allt kyligare. Tänk därför på att komma väl förberedda med rätt kläder efter väder. Vi säger till om något behöver fyllas på inomhus i barnens lådor.  

 

Övrigt  

Datum för nästa APT är onsdagen den 2 december förskolan stänger då klockan 16:00.  

 

Med vänliga hälsningar 

Anna och Karin