Norlandia Förskolor Upptäckten

Norlandia Förskolor Upptäckten erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Upptäckten ligger i stadsdelen Östra Salabacke i Uppsala och erbjuder 75 förskoleplatser fördelade på sex avdelningar. Upptäckten är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor innergård med planteringar, utomhusleksaker och motorikbana där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser, bibliotek och 4H-gårdar som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.